கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

Archive for January, 2008

பூக்களில் உறங்கும் மௌனங்கள் (1)

Posted by

சாலையோர பூக்கள்

நெரிசலான மனங்களுள்
நுழைய முடியாமல்
நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில்
பார்வையின் தூரத்தில்
பூக்களில் உறங்கும்
மௌனங்கள்

7 responses so far