கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

Archive for July, 2012

குழந்தைகள்

Posted by

உலகில்
முட்கள் மிகுத்துவிட்டன..

உங்கள் ரோஜாக்களுக்கு
பரிசளியுங்கள்

வாட்களை.

One response so far