கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

Archive for November, 2012

தீபஒளித் திருநாள்

Posted by

சுட்டு எரிப்பதல்ல தீபம்
சுடர்விட்டு எரிவதுதான் தீபம்
இருளை அழிப்பதல்ல தீபம்
இருளுக்கும் ஒளிதருவது தீபம்
ஒளிர்ந்து ஓய்வதல்ல தீபம்
ஒளி கொடுத்து உயர்வது தீபம்
ஒன்றிலே ஒடுங்குவதல்ல தீபம்
ஓராயிரம் ஒளி தருவது தீபம்

நம் அனைவரது வாழ்விலும் தீபத்தின் ஒளி என்றும் ஒளிரட்டும்.
அதை நாம் இருளுக்கும் எடுத்துச் செல்வோம்.
ஒளி பரவட்டும்.

தீப ஒளித் திருநாள் நல் வாழ்த்துகள்.

2 responses so far