கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

மாற்றம்

Filed under அ) கவிதைகள் by

நேற்றும்
இந்த சாலையில்தான்
பயணித்ததேன்…

இதுவரை தெரியாத
மேடு பள்ளம்
இன்று தெரிகிறது..

என்னுள்
ஒர் உயிரின்
ஜனனம்.

One response so far

One Response to “மாற்றம்”

  1. 1 Jayakumaron 27 Sep 2016 at 11:29 am

    🙂

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply