கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

குழந்தைகள்

Filed under அ) கவிதைகள் by

உலகில்
முட்கள் மிகுத்துவிட்டன..

உங்கள் ரோஜாக்களுக்கு
பரிசளியுங்கள்

வாட்களை.

One response so far

One Response to “குழந்தைகள்”

  1. 1 ராமலக்ஷ்மிon 25 Jul 2012 at 1:43 am

    அருமை.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply