கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

தினக்கூலி

Filed under அ) கவிதைகள் by

பாலம் கட்டும் பணி..
இரும்புக் கால்களினூடே
நிலைத்த மனிதக் கால்கள்
இரண்டுக்கும் பேதமில்லை
நின்றால்தான் வாழும்
நலிந்தால் அழிந்துவிடும்..

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply