கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

ஹைக்கூ

Filed under அ) கவிதைகள் by

மீன்கள் மேற்பரப்பில் வந்து-வந்து செல்கின்றன
இதோ ஒரு மீன் விளிம்பில் எட்டிப்பார்க்கிறது
குழம்பு நன்றாகக் கொதித்துவிட்டது

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply