கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

Filed under ஆ) க(வி)தை by

கடினமான நினைவுகள்
காற்றுள்ள பந்துகள்!
ஆழ் மனதுக்குள்
ஆழ அழுத்திவிட்டு,
ஆஹா வென்றேன்! என
இறுமாந்து இருக்கும்முன்
விர்ரென்று எழுந்து எங்கும்
வியாப்பித்துக் கிடக்கின்றன!
~கீதா

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply