கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

கவிதை (22.11.02)

Filed under அ) கவிதைகள் by

உள்ளத்தின் உணர்வுகள்
உருக்கமான் நினைவுகள்
வார்த்தையாய் வருகையில்
வாழ்த்துவர் கவிதையென.

One response so far

One Response to “கவிதை (22.11.02)”

  1. 1 veerakumaron 10 Jan 2007 at 3:56 am

    poetic approach… well done

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply