கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

காதலிசம்..1 (2-12-02)

Filed under அ) கவிதைகள் by

பேசாத உன் விழியால்
பேசுவது உன் இயல்போ?
சொல்லாத வார்த்தைகளை
சொல்வது உன் பார்வைதானோ?
கேளாமல் என் இதயம்
கேட்பதை நீ அறியாயோ?
செல்லாமல் செல்வதென்ன
என் உயிரும் உன்னோடு?

One response so far

One Response to “காதலிசம்..1 (2-12-02)”

  1. 1 krishnanon 30 Jun 2008 at 4:21 pm

    i am read ur poem is very interesting thank u very much

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply