கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

இருளும் ஒளியும் (25.11.02)

Filed under அ) கவிதைகள் by

இருட்டில் இருப்பவனுக்கு தான்
வெளிச்சத்தின் அருமை தெரியும்
ஆனால் வெளிச்சத்திற்கு வந்ததும்
அது மறந்துவிடுகிறது அவனுக்கு

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply