தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

ஏ) இது நம்ம ஏரியா

இனிய சகோதர, சகோதரிகளே

உங்கள் அனைவருக்கும் என் உளம் கனிந்த புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.

இனியவை நிறையட்டும் துன்பங்கள் குறையட்டும்.

இந்த புதிய ஆண்டு அனைவருக்கும் எல்லா நலமும் எல்லா வளமும் தந்து வாழ்த்தட்டும் என்று வணங்கி மீண்டும் உங்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்வது

உங்கள் சகோதரி
கீதா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *