காதலிசம்..1 (2-12-02)

அ) கவிதைகள்

பேசாத உன் விழியால்
பேசுவது உன் இயல்போ?
சொல்லாத வார்த்தைகளை
சொல்வது உன் பார்வைதானோ?
கேளாமல் என் இதயம்
கேட்பதை நீ அறியாயோ?
செல்லாமல் செல்வதென்ன
என் உயிரும் உன்னோடு?

1 thought on “காதலிசம்..1 (2-12-02)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *