குழந்தைகள்

அ) கவிதைகள்

உலகில்
முட்கள் மிகுத்துவிட்டன..

உங்கள் ரோஜாக்களுக்கு
பரிசளியுங்கள்

வாட்களை.

1 thought on “குழந்தைகள்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *