டாலர் சம்பளம்

அ) கவிதைகள்

டாலரிலே சம்பளமென்றால்

டாலரில்தான் செலவும் இங்கே

சொக்கவைக்கும் வீடென்றாலும்

சொகுசாய் வாகனமென்றாலும்

வாடகை, தவணை, வரி, வட்டி

கொடுத்தால்தான் இங்கும் கிட்டும்

பால் தயிர் வாங்கினாலே

பாதி நூறு போயே போச்சு

மளிகை வாங்கச் சென்றாலோ

முழு நூறும் மாயமாச்சு

கடனட்டை கண்ணீரு

“காஸ்ட்கோ”க்கோ முன்னூறு

ஆயர்கலையில் ஆறு பயில

ஆகும்செலவோ ஆறு நூறு

பார்ட்டி வைத்தால் பாதிச் செலவு

பார்க்கப் போனால் மீதிச் செலவு

இழுத்துப் பிடித்துச் சேர்த்துவைத்தால்

இந்தியா ட்ரிப்புக்கு ஏகச் செலவு

அந்தச் செலவு இந்தச் செலவு

அனைத்தும் போக மிஞ்சிய காசில்

எதோவொரு உடைமை வாங்கினால்

ஏகத்துக்கும் சொல்வார்கள்..

அவனுக்கென்ன?

அயல் நாட்டில் வேலை

டாலர் சம்பளம்

அள்ளிக் கொடுப்பார்கள்

வீடென்ன? காரென்ன?

வசதி வாழ்க்கைதான்

எனக்கொன்று கொடுத்தால்

குறைந்தா போவான்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *